5 авг 2021

Фирмената реклама в България през първите десетилетия на XX век изследва Маринела Байха

Фирмената реклама в България през първите десетилетия на XX век изследва Маринела Байха в едноименното издание на Института за изследване на изкуствата на БАН. 

„Книгата запълва една останала дълго време почти напълно празна изкуствоведска ниша в българското преживяване на взаимодействието между дизайна и комуникациите“ – казва за нея доц. д-р Виолета Василчина, която е и научен редактор на монографията. Проучването успява да събере и пресее огромен обем от информация, да я синтезира и така читателят да получи една представителна извадка на българската фирмена реклама от началото на XX век. „В този смисъл, допълва доц. Василчина, нейният труд има стойност на истинско пионерско дело“.
 
Монографията е сред редките изкуствоведски трудове, които могат да бъдат ценни не само за специалисти, но и за широк кръг културна публика, а визуалният материал и направените върху него наблюдения – да бъдат полезни и за други научни дисциплини и изследвания, както и за практикуващите дизайн в различните области на приложение, включително комуникационен дизайн и приложна графика.