4 авг 2021

Нови имена на дебърски майстори от 33 църкви представя втори том на изданието „Дебърски майстори във Видинска епархия“

Корица_Дебърски майстори_т.2Изданието „Дебърски майстори във Видинска епархия“ е последния втори том на мащабното проучване на храмовете във Видинска епархия, извършено от екип учени от Института за изследване на изкуствата на БАН. Монографията е резултат от българо-македонския проект „Споделено художествено наследство XVIII–XIX век“ в рамките на двустранното сътрудничество между Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата (МАНУ).

Обект на изследването са храмове, в които са работили майстори зографи, резбари и строители от Дебърската художествена школа. В тома има статии за 33 храма, в които са описани архитектурата и вътрешната украса, включително и произведения от майстори от други художествени средища. Въз основа на теренните проучвания и архивни източници са направени редица открития – нови имена на дебърски майстори, нови атрибуции на произведения, попълнена е хронологията на присъствието на тези майстори в българския Северозапад, която обхваща периода от 1857 до 1934 г.

Автори на изданието са Иванка Гергова, Иван Ванев, Майя Захариева и Дарина Бойкина, а фотографи – 
Иван Ванев, Милан Миланов и Василий Миланов. Съставителството и научната редакция са на чл.-кор. проф. Иванка Гергова.

Книгата е богато илюстрирана и е реализирана с финансова подкрепа от Видинска света митрополия.