28 сеп 2021

Представяне на книги за новото българско кино на 39-я фестивал „Златна роза“, Варна

Сектор „Екранни изкуства“ при Института за изследване на изкуствата – БАН ще представи пред кинематографичната общност и участниците в 39 фестивал на българския игрален филм „Златна роза“ – Варна три книги от проекта „Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности“. Това ще се случи на 29 септември 2021, сряда, от 11:30 ч. във ФКЦ Варна.
 
„Картографиране на филмовата неопитоменост. Независимо, аматьорско и алтернативно кино в България след 1989 година“ на доц. д-р Александър Донев. Книгата представлява обзор и анализ на разнообразни форми на творчество, постигнали по-широка или по-ограничена видимост, въпреки че са реализирани без държавни или обществени средства. Това е проблем, който за първи път се тематизира в цялостно българско научно изследване. Независимото филмово производство е представено като белег за демократизиране не само на формите за кинематографично изразяване, но и за премахването на институционалните, икономически и други прегради пред филмовите творци да общуват директно със своята потенциална публика.
 
Целулоид, целулоза и облаци. Трансмедийни предизвикателства пред кинокритиката в България (1989–2021)“ на д-р Росен Спасов. В книгата се проследява развитието на българската филмова критика след политико-икономическите промени в страната през 1989 г. Описан е и световният контекст на кинокритиката като професия в постоянна кри­за, в последните десетилетия силно повлияна от скоростното развитие на дигиталните технологии и навлизането на интернет в ежедневието. Книгата очертава един почти приключил процес – окончателното пре­минаване на писането за кино от печатните страници на периодиката в ефимерното пространство на глобалната мрежа. Веднъж настанил се там, кинематографичният дискурс се изправя пред нови предизви­кателства и постоянни промени, но и се сдобива с възможности за не­открити досега хоризонти.
 
„Предимства и предизвикателства на късите форми. Модели и практики на българското късометражно игрално кино“ на проф. д. изк. Петя Александрова. Книгата се вглежда в многообразието от кратки игрални филми (експериментални, независими, екранизации, хибриди, омнибуси и т.н.) и свързаните с тях нови посоки, нови стилове, нови имена. Българското късометражно игрално кино не винаги успява да обогати киноезика и авторското начало, но категорично обогатява и разнообразява практиките на правене, показване, разпространяване и цялостно функциониране на филмовия процес.