28 сеп 2021

Кръгла маса „Новото българско игрално кино“

Сектор „Екранни изкуства“ при Института за изследване на изкуствата – БАН организира кръгла маса на тема „Новото българско игрално кино“ на 29 септември 2021 г. в рамките на 39 фестивал на българския игрален филм „Златна роза“, Варна. Участниците ще дискутират актуални теми и въпроси като:

  • Тематични и стилови тенденции в новото българско кино;
  • Оформят ли последните години устойчиви филмови модели в игралния филм;
  • Успява ли българското кино да отговори на очакванията на българското общество;
  • Арт кино и/или кино за публиката;
  • Субсидирани и независими филми – публика и разпространение;
  • Промени в ролята и функцията на критиката.

В кръглата маса ще вземат участие учените от проекта „Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности“: проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, проф. д-р Надежда Маринчевска, проф. д. изк. Петя Александрова, доц. д-р Александър Донев, доц. д-р Андроника Мартонова, гл. ас. д-р Деян Статулов, д-р Росен Спасов, гл. ас. д-р Теодора Дончева, гл. ас. д-р Йосиф Аструков и др.
 
Дискусията е отворена за всички участници във фестивала и организаторите очакват мнението на българските продуценти, режисьори, критици, филмови дейци.