29 дек 2021

Излезе от печат нова книга на проф. д. н. Венцислав Димов

Живите гласове: представяне на архивираното звуково наследство на Райна Кацарова (плочи от 30-те и 40-те години на ХХ век) е новата книга на проф. Венцислав Димов, публикувана като извънредно издание на списание Българско музикознание.
Книгата представя най-ранните ресурси на един от най-богатите и стари музикалнофолклорни архиви в България, този на Института за изследване на изкуствата към БАН. Обект на проучване са първите записи в българската наука, правени от Райна Кацарова със записващ грамофонен апарат през периода 1938 – 1948 година.
Книгата е съставена от две части: първата е самата монография, а втората съдържа текст с детайлна информация за включените в приложения диск 153 звукови единици.
Изследването на най-ранните записи на традиционната музика в България аргументира тезата, че с теренната работа, звукозаписите и публикациите върху тях на Райна Кацарова българската музикална фолклористика се включва в руслото на световната етномузикология. Книгата, посветена на паметта на Райна Кацарова (1901 – 1984), е адресирана към изследователи, преподаватели и студенти, етномузиколози, но и към историци, културолози, хуманитаристи и всички, които се интересуват от традиционната музика и нейните най-ранни звукови свидетелства по българските земи.