25 мар 2022

Покана за публикация в списание Проблеми на изкуството / Art Studies Quarterly, 2022, № 2

Редакционната колегия на списание Проблеми на изкуството / Art Studies Quarterly се обръща с покана към потенциални автори на статии, студии и рецензии да изпратят своите предложения за публикации в брой 2-и, който ще излезе от печат до 30 юни 2022.

Тематично броят на списанието е посветен на развитието на изкуството от края на Втората световна война до падането на Берлинската стена и е със заглавие "Реализмът на Изток и Запад".  Под Изток и Запад в случая разбираме разделението по време на Студената война. Географски местата на интерес надхвърлят Европа и Северна Америка. Фокусът на интерес е върху изкуствата, наричани за леснота изобразителни, фотографията и киното.

Бъдещите автори са поканени да изпратят своите кратки заявки, съдържащи „резюме“ на статията, студията или рецензията в обем от 1000 знака и кратка биографична справка (до 500 знака) до 4 април 2022.

 Завършените статии трябва да бъдат в обем минимум 18 000 знака, студиите – до 45 000 знака, а рецензиите – между 8000 и 12 000 знака и да бъдат получени в редакцията или от водещия редактор до 29 април 2022.

Благодарим за сътрудничеството!
Проф. д-р Ирина Генова, съставител и водещ редактор на броя
 
Списанието е издавано от Института за изследване на изкуствата и е в процес на кандидатстване за индексиране в Web of Science https://portal.issn.org/api/search?search[]=MUST=default=Problemi+na+izkustvoto&search_id=14185506#
Всички подадени статии, студии и рецензии ще бъдат обект на двойно „сляпо“ рецензиране. Изискванията към ръкописите може да видите тук:

„Проблеми на изкуството” се реферира в European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

За контакти: probleminaizkustvoto@gmail.com