28 фев 2022

Кинокултура, изкуства и национални образи в България (КИНО.БГ). Формиране на обществената значимост на филмовата култура в периода между двете световни войни

Колективен проект, финансиран от Фонд Научни изследвания
Ръководител доц. д-р Александър Донев
Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст

Публикационната програма на проекта ще се реализира от колектив доц. д-р Александър Донев, доц. д-р Андроника Мартонова, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова от ИИИзк и трима външни участници в три основни типа издания:

Монографично изследване на тема влияния на чуждестранното кино върху българската култура в периода между двете световни войни, 250 с.; Монографично изследване на тема ранни индустриални практики в българското кино, 250 с.; Албумно двуезично издание (на български и английски, обобщаващо резултатите от проекта, 160 с.; анотиран сборник с рецензии и публикации за кино от епохата, придружен със студия Кинокритика (1920-1940); сборник Киното и неговото място в културата и другите изкуства в България през 1920-те и 1930-те години, 250 с., включващ статии и доклади на български и английски от две научни конференции. Всички книги ще бъдат издавани в ограничени тиражи около 100-150 екземпляра и достъпни онлайн без заплащане от интернет сайта на проекта и от секцията Издания на интернет страницата на Института.

Вторият тип публикации ще бъдат насочени към реферирани издания. Третият тип публикации ще бъдат с популярен характер, предназначени за по-широка публика като Портал Култура, Въпреки.ком, Обаче.бг и др.

Срокът на проекта е 3 години, от 16.11.2021 до 16.11.2024 г., с междинно отчитане на 16.05.2023 г.