11 апр 2022

Излезе от печат книгата Молитвени пътувания на българите през XVIII-XIX век и изкуство

Cover_Молитвени пътуванияИзлезе от печат книгата МОЛИТВЕНИ ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ XVIII-XIX ВЕК И ИЗКУСТВО
Автори: И. Гергова, М. Захариева, Д. Бойкина, А. Куюмджиев
ISBN: 978-619-7619-19-5
 
Сборникът е издаден след изследване, извършено в рамките на едноименен проект на Института за изследване на изкуствата при БАН с финансиране по проекта БГ05М20Р001-1.001.-0001 за изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.
Авторите разглеждат различни аспекти на връзките между широко разпространеното през изследвания период поклонническо движение към Светите земи в Палестина и Света гора и изкуството. В центъра на проучванията са т.нар. евлогии – произведения на изкуството, предназначени за поклонници, които имат специален статус на свещени предмети, осветени на възлови за християнството свещени места.
В отделни глави са изследвани т.нар. йерусалимии (М. Захариева); иконите и другите живописни произведения – хоругви, катапетазми, плащаници и др., донесени от Светите земи (И. Гергова); предметите от седеф, създавани главно във Витлеем (Д. Бойкина).
В последната глава са разгледани пътищата, по които проникват по нашите земи произведения на светогорски зографи (А. Куюмджиев).
Книгата е пръв опит в българското изкуствознание на систематично изследване на изкуството, създавано за поклонници и неговото функциониране. Голяма част от публикуваните произведения се представят за пръв път.