30 яну 2023

Новият сайт на архивите на Института за изследване на изкуствата беше представен в БАН

DSC_0005Новият сайт на архивите на Института за изследване на изкуствата на Българската академия на науките (ИИИзк – БАН) и откъси от първите цифровизирани теренни киноленти от Музикалнофолклорния архив бяха представени  в зала “Проф. Марин Дринов” на Академията на 27 януари 2023 г. Те са резултати от проект на тема „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“ с ръководител е проф. д-р Горица Найденова, който е изпълнен в рамките на по-мащабния проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

DSC_0019В рамките на заключителното заседание на своя семинар “Изкуствознание, архиви и интернет: история и перспективи” екипът (съставен от учени от всички сектори на ИИИзк, архивни специалисти в ННЦОКН и компютърни специалисти) представи постиженията на проекта, чиито основни задачи са обработката и дигитализирането на архивите на Института и представянето им в един функционален и достъпен уебсайт – https://archive.artstudies.bg/

DSC_0047Представители на петте научни дисциплини, свързани с архивите „Музика“, „Изобразителни изкуства“, „Архитектура“, „Театър“  и „Екранни изкуства“ разказаха накратко как е структурирана и какво съдържа всяка една от базите данни в сайта. Новата платформа предоставя информация и илюстративен материал (в различни файлови формати – изображения, аудио- и видеозаписи) в съответствие с изискванията и спецификите на всяка от изкуствоведските специалности, в чиято област е събраният архив. Едновременно с това тя напомня за важността на процеса по дигитализация на архивните документи, който днес е и единственият начин те да бъдат запазени за поколенията. 

DSC_0028Акцент в представянето беше началото на цифровизацията на теренните киноленти в  Музикалнофолклорния архив на Института за изследване на изкуствата, който е най-старият и най-богатият български научен архив в тази област. 

Нашият архив е изключително сериозен и обслужва не само учени от България, но и от чужбина, затова е важно да бъде дигитализиран, каза в поздравителния си адрес проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, директор на Института. Тя подчерта, че най-важният резултат от тази програма е партньорството между институциите и това, че сме се научили да работим заедно. 

DSC_0002Координаторът на ЦВП „Наследство.бг“ проф. д.ф.н. Оля Харизанова представи неговата цялостна структура и програмата му и съобщи, че в резултат от работата на консорциума от 12 институции за първи път България има регистър на културното наследство – система, която позволява всеки един обект да бъде описан така, че после да може да бъде използван с изследователски цели и с цел крайна разработка. Настоящият проект на Института е най-добрият пример за това. 

gallery