5 сеп 2023

Интердисциплинарна юбилейна конференция „Изображението в текста, текстът в изображението“ 2023

КонференцияИнтердисциплинарна юбилейна конференция „Изображението в текста, текстът в изображението“ 2023, посветена на 75-годишнината от създаването на Института за изследване на изкуствата към БАН, 75-годишнината от създаването на Института за литература към БАН, 75-годишнината от създаването на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Темата на конференцията свежда вечния интердисциплинарен диалог между словото и образа до един преднамерено знаков аспект: как живее изображението в света на вербалния и на невербалния текст.
Програмата може да видите тук:
Tekstut-v-izobrajenieto-PbP