14 окт 2023

Представяне на книгата на чл.-кор. И. Гергова „Светогорски теми в изкуството по българските земи (XVIII – XIX век) във Велико Търново

Plakat konferencia, 2023Книгата на чл.-кор. Иванка Гергова 'Светогорски теми в изкуството по българските земи (XVIII – XIX век)" ще бъде представена на 17 октомври 2023 г. от 17,30 ч. в Регионална библиотека "П.Р. Славейков"  – Велико Търново. Представянето на монографията е в рамките на Международната интердисциплинарна конференция "Света гора Атонска и Света гора Търновска. Пространства на духовността", която ще се проведе във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" на 16 и 17 октомври 2023 г.