3 окт 2023

Участие на учени от Института за изследване на изкуствата – БАН в международна научна конференция „Отражения на вярванията: материалните и социалните прояви на сакралността“ в Охрид

Ohrid 2023От 4-ти до 6-ти октомври в Охрид ще се проведе международната научна конференция „Отражения на вярванията: материалните и социалните прояви на сакралността“. Конференцията е организирана от Института за старославянска култура в Прилеп.
В организационния екип на конференция участва чл.-кор. проф. Иванка Гергова от страна на ИИИзк, която ще представи доклад на тема „Зограф, Трескавец и Христофор Жефарович“. В конференцията ще участват доц. д-р Иван Ванев и гл. ас. д-р Майя Захариева, които ще представят своите последни проучвания за църквата „Св. Димитър“ в село Гъмзово (Видинско). Гл. ас. д-р Дарина Бойкина ще участва с доклад, разработен заедно с д-р Вук Даутович от Белградския университет, посветен на функцията на мощехранителниците през XIX в.
Участието в конференцията е финансирано от Национален фонд „Култура“.