27 ное 2023

Докторантски семинар на сектор „Изобразителни изкуства“ на 28.11.2023 г.

В рамките на семинара, воден от чл.- кор. проф. Иванка Гергова, редовният докторант Симеон Тончев ще представи темата на дисертационния си трудПодготвителните рисунки в творческия процес на зографите от края на XVIII в. и XIX в. (По материал от български сбирки). Научен ръководител на докторанта е доц. д. н. Александър Куюмджиев.
Обект на изследване в дисертацията са рисунките на възрожденските зографи, съхранявани в различни музеи и галерии в България.
Представянето ще се проведе на 28 ноември, вторник, от 11:00 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата на ул. „Кракра“ 21.