27 окт 2023

Меморандум между Института за изследване на изкуствата и Познанския университет „Адам Мицкевич“

1 Memorandum podpis 1

На 25.10.2023 в гр. Познан, Полша, беше сключен Меморандум за сътрудничество между Института за изследване на изкуствата при БАН и Познанския университет „Адам Мицкевич“. Документът беше подписан на тържествена церемония от проф. д-р Йоана Спасова-Дикова – директор от ИИИзк, и проф. д. н. Рафал Витковски – зам.-ректор на университета. Целта на Меморандума е да се установят ползотворни двустранни отношения между двете научни звена в сферата на изобразителните, музикалните, сценичните и екранните изкуства, да се задълбочат културните взаимодействия между българската и полската научна общност в областта на изкуствознанието, българистиката и славистиката. 
Бяха проведени работни срещи с проф. д. н. Томаш Мизеркевич – декан, и проф. д. н. Кристина Пиенионжек-Маркович – зам.-декан на Факултета по полска и класическа филология, както и среща с директора на Института по славянски филологии проф. Анна Гаварецка, зам.-директора проф. Изабела Лис-Виелгош и зам.-директора на Института по филм, медии и аудио-визуални изкуства проф. Марек Кажмерчак. 
На срещите присъстваха и доц. д-р Стефка Венкова – научен секретар на ИИИзк и 
проф. д. н. Войчех Южвяк – българист. Важен акцент в разговорите беше перспективата за междуинституционално сътрудничество, свързана с Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП Българистика) в посока на създаване на устойчиво партньорство, както и на мрежа от изследователи, включваща както учени и преподаватели от България и Полша, така и студенти, докторанти и млади учени с интерес към българистиката и нейното популяризиране.


Memorandum 5Memorandum 2Memorandum 6memorandum 4Memorandum 3