31 окт 2023

Преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“

Доц. д-р Стефка Венкова изнесе цикъл лекции на тема: Църковната музика в България: отгласи от древността и съвременни тенденции в университета „Адам Мицкевич“ в гр. Познан, Полша. Те се осъществиха в рамките на преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“. Присъстваха студенти, докторанти и преподаватели от Института по славянски филологии. Лекциите се приеха с голям интерес и бяха последвани от активна и плодотворна дискусия.