10 ное 2023

Кристина Япова. Музикалният разум. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2023, 220 c., ISBN 978-619-7619-33-1

Korica na knigata_Kristina Yapova
Отправна точка за развитието на тезите в книгата е въпросът „Кой е музикус?“, формулиран от Боеций в началото на VІ век и незабавно получил отговора на този средновековен мислител: това е човекът, който изследва музиката „с разум“. Разумът е утвърден като константно ядро на понятието „музикус“. Същевременно в своя път през епохите това понятие претърпява и значителни изменения под влияние на нови изисквания, предявявани към реалните носители на званието. В същия този път на вътрешни трансформации се натрупват мисловни ресурси, които ще доведат до необходимостта от създаване на ново понятие – „музикален разум“. Да защити неговото право на съществуване и да изясни съдържанието му е основната цел на представеното изследване.
Изданието е двуезично, състоящо се от пълна версия на български език и съкратена на английски в превод на Михаил Луканов.