27 ное 2023

Докторантски семинар на сектор „Екранни изкуства“ на 28.11.2023 г.

В рамките на докторантския семинар с ръководител проф. д-р Надежда Михайлова редовните докторантки Елиза Младенова и Катерина Ламбринова ще представят работата върху дисертационните си трудове:Нормативност и свобода в киното на XXI век“ и „Тематични територии на нискобюджетното игрално кино в прехода между столетията. Персоналии и персонажи в смарт синема”. Научен ръководител на докторантките е доц. д. н. Александър Донев.

Представянето ще се състои на 28 ноември, вторник, от 11:00 ч. в зала 2 на Института за изследване на изкуствата на ул. „Кракра“ 21.