3 дек 2023

Семинар „Нови идеи в етномузикологията“

На семинара на изследователска група „Етномузикология“ проф. д. н. Венцислав Димов ще представи темата „Власт, медии, музика (Меката сила на народната и популярна музика в социалистическа България)“.

Представянето ще се състои на 5 декември 2023 г., вторник, от 15.00 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21.