14 дек 2023

Две награди за публикации на млади учени от Института за изследване на изкуствата

В ежегодния конкурс на Българска академия на науките за най-добра публикация на млади учени са отличени докторант Калина Томова и гл. ас. д-р Дарина Бойкина. Наградата в областта на хуманитарно-социалните науки за 2023 г. е именувана на Найден Геров по случай 200 г. от неговото рождение. Калина Томова получи първа награда за статията „Адаптивността на английската ария: вторични полифонизиращи техники в Two Books of ayres на Томас Кемпиан“ в рецензираното академично списание Early Music (Oxford University Press). Дарина Бойкина взе втората награда за студията „Седефените сувенири от Светите земи в България: опит за интерпретация“ в колективната монография „Молитвени пътувания на българите през XVIII-XIX в. и изкуство“, издание на Института за изследване на изкуствата. Отличените получиха сертификатите си на 13 декември в БАН от чл.-кор. Евдокия Пашева, в присъствието на председателя на научното жури академик дмн дтн Красимир Атанасов, на колеги и близки.
Поздравления за заслужените награди и пожелания за нови успехи в науката!
DSC_9557 DSC_9549 DSC_9537