15 фев 2024

Венцислав Димов излага свои творби

„Двоица“, съвместна изложба на проф. Венцислав Димов и доц. Орлин Спасов

На 15 февруари, в 18 ч., във фоайето на ФЖМК доц. Георги Лозанов ще открие съвместната изложба „Двоица. Визуални разкази отвъд бинарността“ с творби на проф. д. н. Венцислав Димов и доц. д-р Орлин Спасов. 

Към тази съвместна изложба авторите тръгват от по-цялостни споделени нагласи – към културните изследвания, антропологията на медиите, популярната култура. Този споделен интерес е в основата на интелектуална близост, която сега прави възможна и следващата крачка: настоящата обща артистична изява. Ако единият автор влиза в диалог с дадаизма, примитивното изкуство, конструктивизма и попарта, при другия са важни традициите, утвърдили мястото на цвета в художествената фотография, както и на спонтанността в уличната фотография.