13 мар 2024

Излезе от печат сборникът Метаморфози. Изкуствоведски четения Ι.2023. Модул Старо изкуство.

E0YJ_ZNBИзданието представя текстове на доклади от Международната научна конференция „Изкуствоведски четения“, проведена през април 2023 г., която Институтът за изследване на изкуствата – БАН организира ежегодно. Статиите, включени в сборника, са посветени на различни аспекти на изкуството в широк времеви диапазон – от Античността, Средновековието, поствизантийския период и Българското възраждане. Автори на текстовете са учени от Албания, България, Германия, Гърция, Русия, Румъния, САЩ, и Северна Македония. Изданието е достъпно онлайн:
Сборник Метаморфози – Старо изкуство