13 мар 2024

Излезе от печат сборникът Метаморфози. Изкуствоведски четения ΙΙ.2023. Модул Ново изкуство.