18 мар 2024

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЗЛАТАРСКО ИЗКУСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: ЗЛАТАРИ, ДАРИТЕЛИ И ИДЕЯТА ЗА БЛАГОЧЕСТИЕ ПРЕЗ РАННОТО НОВО ВРЕМЕ“

Инbgститутът за изследване на изкуствата, БАН, отправя покана за участие в международна конференция Златарско изкуство в Югоизточна Европа: златари, дарители и идеята за благочестие през Ранното ново време.
Конференцията ще се проведе на 17 и 18 октомври 2024 г. в сградата на Института на ул. Кракра № 21.
Краен срок за изпращане на резюмета и автобиографии: 15 май 2024 г.
Международната конференция е част от проекта на Института за изследване на изкуствата, БАН, „Литургични предмети в контекста на златарското изкуство през периода на османска власт (по материали от Пловдивска епархия)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката, договор КП-06-М80/2 от 7 декември 2023 г., с ръководител гл. ас. д-р Дарина Бойкина. Повече информация за проекта вижте на сайта: Литургични предмети в контекста на златарското изкуство през периода на османска власт (по материали от Пловдивска епархия)

Поканата за конференцията можете да изтеглите оттук.
Формата за заявка за участие може да изтеглите оттук.