11 апр 2024

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 1/2024

Руслан Стойчев. Воини и принцеси? За апликациите за конска сбруя от погребенията при Дуванлии и Големаните
Иво Топалилов. Иконография на Основателя на града върху монетните емисии в предримска Тракия 
Михаил Трейстер. Бронзова кана със сцени от Троянския цикъл от сарматско погребение в района на Долния Дон
Иван Вълчев. Зевс/Юпитер Гръмовержец в Долна Мизия и Тракия
Марина Колева. Изображения и култ в дома. Примери от провинция Тракия
Калина Петкова. Мраморен вотивен релеф с Афродита-Куротрофос от Карасура
Димитрина Попова, Руслан Стойчев. Визуализирано минало. Тракийска гробница на връх Шейновец край Свиленград
Виолета Караилиева. Археометрично изследване и консервация и реставрация на римски бронзови съдове от Регионалния 

Заглавие: ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2024
Категория: Проблеми на изкуството
Свали: Art_Studies_Quarterly_1_2024