3 дек 2021

Кратка история на българския театър. I част. Българският театър в контекста на европейското театрално развитие – репертоарни политики и постановъчни практики

Автор проф. д.изк. Камелия Николова от сектор Театър

Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст

Намерението на предлагания планов проект е да проследи, анализира и обобщи в кратък и стегнат разказ историята на българския театър от появата му в средата на 19 в. до днес – началото на 21 в., в две основни територии на нейното развитие – репертоарните политики и постановъчните практики. С този посочен обхват той отчетливо заявява, че е първа част от замислен цялостен проект за подготвянето и написването на „Кратка история на българския театър“.
Необходимостта от такава „Кратка история на българския театър“ съществува отдавна в нашето културно пространство и става все по-осезаема и настойчива през годините. Като дългогодишен изследовател на българския театър в Института за изследване на изкуствата и дългогодишен преподавател по история на театъра на студенти и докторанти в няколко университета постоянно констатирам колко много липсва в културната среда като цяло и в образованието у нас една съвременна, добре и стегнато структурирана, представяща най-основните тенденции и фигури кратка история на театралното изкуство в България. Така че това е основната причина и водещият мотив за заявяването на подобен проект.
Втората, не по-малко определяща причина е, че в собственото ми развитие като историк и изследовател на българския и европейския театър, мисля че съм достигнала до етап, в който имам както необходимостта, така и, смея да се надявам, нужните компетенции и умения да обобщя в кратка, но и достатъчно задълбочена и обективна форма, натрупаното знание от многобройните ми изследвания на основни полета от историята на театралното изкуство в България както в национален, така и в европейски контекст. Навременното засичане на тези две причини ми дава основание да се насоча към подготовката на такова историческо изследване.
Подобна кратка история на театъра или конкретно на театъра в една страна, ако се огледа значителния брой такива истории в европейската театрална наука, се пише от един или най-много двама автори, тъй като тя по правило представя единна гледна точка върху протеклите събития и процеси. В случая, намерението на цялостния проект е да бъде осъществен от двама изследователи от сектор „Театър“ – порф. д.изк. Камелия Николова и проф. д.изк. Николай Йорданов. Концепцията е проектът да се реализира на два етапа. Първият от тях предвижда всеки от двамата автори да заяви по един индивидуален планов проект като поеме и разработи няколко от основните тематични полета, които после да бъдат основата за съвместно обобщаване и написване от двамата изследователи на общ том. Предлаганият планов проект „Кратка история на българския театър. I част. Българският театър в контекста на европейското театрално развитие – репертоарни политики и постановъчни практики“ е именно началото на реализирането на тази задача.
Работата ми по заявения индивидуален планов проект за написване на „Кратка история на българския театър“ продуктивно се вписва в основната дългосрочна работа на сектор „Театър“ по създаването на многотомна подробна история на българския театър, от която досега са публикувани четири тома. Доколкото многотомното академично издание е предназначено преди всичко за специализирана аудитория, то кратката история, ситуираща българския театър в контекста на европейското театрално развитие и предвидена да се появи в близките няколко години е много необходима както за по-широко популяризиране на работата на сектор „Театър“ и Института за изследване на изкуствата като цяло в различни обществени кръгове, така и за образованието в областта на театъра, изкуствата и хуманитаристиката.
Подготовката на предложеното индивидуално изследване, по което  ще работя успоредно с участието ми в колективния проект „Наследство Бг“, финансиран от ФНИ, също така  би била особено полезна, допълваща и обогатяваща по отношение на научния ми принос в него.