Category

Индивидуални настоящи проекти

Влияния от китайски и японски разбирания за свързаността между музиката и природата в произведения от композитора Асен Аврамов

Автор доц. д-р Миглена Ценова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ  Изконна е корелацията музика...
Виж още

Музикалнофолклорното в опита на трима съвременни български композитори (Петър Керкелов, Петър Дундаков и Димитър Бодуров)

Автор гл. ас. д-р Станимира Уидърз от сектор Музика Първи планов проект кйм проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Предложеният проект се влива...
Виж още

Визуално-артистични практики и възприятие в киното. Историческо развитие на кинематографичните техники и тяхното контекстуално приложение

Автор гл. ас. д-р Анджела Гоцис от сектор Екранни изкуства Първи планов проект, към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и...
Виж още

Стенописите в църквите в Добърско и в Сеславския манастир в контекста на съвременната им живопис на Балканите

Автор гл. ас. д-р Мария Колушева от сектор Изобразителни изкуства   Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст...
Виж още
1 2 3 5