11 апр 2016

Договор за сътрудничество с Белградския университет

Институтът за изследване на изкуствата към БАН и Университетът на Белград, департамент „История и изкуство”, сключиха тригодишно двустранно споразумение за академичен обмен и образователно сътрудничество. С договора се създават възможности за посещения на студенти и докторанти в двете институции, провеждане на научни изследвания от български и сръбски учени, библиотечен обмен, както и промотиране на научноизследователски проекти, участие в конференции и съвместни научни издания.