Day

юни 20, 2024

ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2024
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 2/2024

Иван Стефанов. Естетиката – приближаване или отдалечаване от изкуството?  Валентин Ангелов. Мимезисът – вчера и днес. Превъплъщенията на мимезиса (натуроподражанието в изкуството) ...
Виж още