28 ное 2022

Нова музика и идеология в българското музикално творчество през 70-те и началото на 80-те години

Автор проф. д-р Ангелина Петрова от сещгоп Музика
Към проблемнотематичен модул Глобализа;ия, изкусто, идентичност
Срок 30.10.2023 г.

Ситуацията през 70-те е свързана с т.нар. „Период на застоя“. Проблематиката на този период е неизследвана относно музикалното изкуство – наложи се подробно изследване на архивите на различни държавно-общеиствени институции. В  контекста на изследването се наложи да се проучат големи масиви от новооткрити мемоарни свидетелства – от Л.Николов /Спомени, 1951-1987/, както и от К.Илиев и Симеон Пиронков във връзка с обработването и правенето на тези архиви публични към Националния държавен архив.  Направиха се и множество интервюта. В резултат от това се открои интерпретацията, че процесите от 70-те имат отражение до първата половина на 80 /1984-1985/.
 Втората половина на 80-те вече се свързва с „дисидентски“ тенденции и разкрепоставянето към Новата музика, но и със специфичната съпротива у нас на партийния апарат срещу този процес. Открояват се сложните конфликти, образували границата 1988/89 и разрива в СБК, който очертава ситуация, твърде различна от тази в другите изкуства. Тази граница, според мен следва да се интерпретирае и от перспективата на 90-те и последващите събития.
Предлаганата незначителна корекция в заглавието: ПРОСТРАНСТВА НА ВЛАСТТА И КОНФЛИКТЪТ НА НОВА МУЗИКА И ИДЕОЛОГИЯ В БЪЛГАРСКОТО МУЗИКАЛНО ТВОРЧЕСТВО ПРЕЗ 70-ТЕ И НАЧАЛОТО НА 80-ТЕ ГОДИНИ“  ще ми позволи да обобщя един сравнително устойчив период (1970-1985) , а в един следващ период да се концентрирам върху по-бурните събития, свързани с дисидентския натиск, новите явления от втората половина на 80-те, разривът в СБК и десетилетието на 90-те.