20 апр 2021

Ново признание за Института за изследване на изкуствата на общо академично ниво

-ХораНа десетото заседание на VIII-то Общо събрание на Българската академия на науките бе обсъдена онлайн номинацията на проф. д-р Емануел Мутафов за зам.-председател на ОС на БАН. При проведено присъствено гласуване на 19.04.2021 г. кандидатурата на директора на ИИИзк-БАН получи 59 гласа „за“ и 5 „против“ от 64 гласували членове на VIII-то Общо събрание на БАН.

Общото събрание на БАН е висшият колективен орган за управление на Българската академия на науките. В правомощията на ОС са ключови решения за осъществяването на дейностите и за стратегическото развитие на Академията като: избор и освобождаване на председателя на БАН и по негово предложение на заместник-председатели, главен научен секретар на БАН и научни секретари по направления; приемане, изменение и допълване на Устава на БАН; определяне на броя, избиране и освобождаване на членовете на Управителния съвет на БАН и контрол върху дейността на Управителния съвет и др.

Проф. Мутафов е член на ОС на БАН от 2009 г. През годините е бил зам.-председател на Комисията за международно и европейско сътрудничество, член на Мандатната комисия, кандидат за председател на ОС на БАН и пр. Неговото критично, но конструктивно, присъствие във висшия колективен орган на Академията през годините често се е изразявало и в участие в протестни акции по повод неглижирането на науката от страна на държавата, относно нейното финансиране, по национални въпроси и като израз на гражданска позиция по проблеми с високо обществено значение. Неговият избор за зам.-председател на ОС на БАН е и признание за нарастващия авторитет на Института за изследване на изкуствата в системата на Българската академия на науките, както за хуманитаристиката.