16 апр 2024

Приключиха заседанията на модул „Старо изкуство“ от Международната научна конференция „Изкуствоведски четения 2024. Изкуство и история“

Между 11 и 13 април 2024 г. в Института за изследване на изкуствата – БАН за поредна година беше организирана Международната научна конференция „Изкуствоведски четения“, модул „Старо изкуство“, реализирана с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката (договор № КП-06-МНФ/38/14.12.2023 г.). Събитието се проведе под знака на 155-годишнината от основаването на Българската академия на науките.
Темата на тазгодишната конференция бе „Изкуство и история“. В три поредни дни повече от 40 учени от различни научни организации и университети от България, Гърция, Сърбия, Румъния, Северна Македония и Полша представиха свои изследвания в контекста на заявената тема. Докладите обхващаха широк времеви диапазон – от античното изкуство от България с произведения на архитектурата, скулптурата и живописта, през изкуството на средновековния и възрожденския период, като във фокуса на изследванията бяха произведения на монументалното изкуство, иконописта и литургичните предмети, до изяви на религиозното изкуство от ΧΧ в. Форумът, разпознаваем сред научните среди в областта на изкуствознанието както в България, така и в чужбина, е едно от събитията с водещо значение в политиките на Българската академия на науките и в частност на Института за изследване на изкуствата към постигането на съизмеримост на провежданата на национално ниво наука спрямо развитието на изкуствознанието в страните от Балканите и Европа.
Предвижда се текстовете от проведената конференция на модул „Старо изкуство“ да бъдат издадени в тематичен сборник, част от поредицата „Изкуствоведски четения“,  която вече от години е с индекс за реферирани издания в Web of Science. Заседанията бяха достъпни в реално време със стрийминг в YouTube канала на Института за изследване на изкуствата, където съответно е достъпен и архивът от заседанията. Организаторите на форума изказват своята благодарност към всички участници в конференцията, координатори и подкрепящите институции.
1 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14