14 мар 2016

БАН Е ЕДИНСТВЕНАТА ИНСТИТУЦИЯ ОТ БИВШИЯ СОЦЛАГЕР, ПОКАНЕНА НА СИМПОЗИУМ В ОКСФОРД

По специална покана на организаторите на 4SPBS9-тия пролетен симпозиум за промоциране на византоложките изследвания доц. д-р Емануел Мутафов ще изнесе доклад в рамките на тазгодишния форум, озаглавен „Писане на текстове във Византия: континюитети и трансформации” в Университет на Оксфорд, 18–19.03.2016 г. Докладът ще представи връзката на епиграфиката и изкуството въз основа на издаваните у нас Корпуси на църковната стенопис. В симпозиума ще вземат участие водещи специалисти по византийска епиграфика от американски, английски, френски, италиански, гръцки, немски и кипърски университети, както от Австрийската академия на науките. Единственият изследовател, представляващ институция от бившите социалистически страни, е директорът на Института за изследване на изкуствата при БАН.