Category

Без категория

Църковни съдове и принадлежности от благородни метали от XVII-XIX в. в Националния църковен историко-археологически музей – София

Автор гл. ас. д-р Нона Петкова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Обект на...
Виж още

Вътрешен конкурс

Институтът за изследване на изкуствата обявява вътрешен конкурс за избор на главен редактор на: списание Българско музикознание и списание Проблеми на изкуството. Съгласно...
Виж още

Символични и догматични изображения на Иисус Христос и христологичен цикъл. Традиции и нововъведения през ХІХ век

Удължен от 01 Февруари, 2018 – 01 Февруари, 2021 г. Автор проф. д-р Елена Генова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО...
Виж още