Category

издания

ISBN: Българска версия: ISBN: 978-954-8594-76-9; Английска версия: ISBN: 978-954-8594-77-6
Година: 2019
Категория: сборник

Българският XX век в изкуствата и културата

Излезе от печат в две отделни книги на български и на английски език изданието на Института за изследване на изкуствата „Българският XX...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 3
Година: 2019
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 3/2019

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк –...
Виж още
ISSN: 1313-2342
ISBN: 978-954-8594-65-3
Година: 2017
Категория: сборник

Текстове. Надписи. Образи

Сборникът представя статии от проведената през 2016 година международна научна конференция „Текстове. Надписи. Образи“ в рамките на ежегодния научен форум Изкуствоведски четения 2016, организиран...
Виж още
ISSN: 1313-2342
ISBN: 978-954-8594-70-7
Година: 2018
Категория: сборник

Византийско и поствизантийско изкуство: пресичане на граници

Статиите в този сборник са представени първо като доклади на Международната конференция „Изкуствоведски четения 2017 – модул „Старо изкуство“, организирана от Института...
Виж още
ISBN: 978-954-322-499-9
Година: 2012
Категория: каталог

Християнско изкуство в Националния археологически музей – София. Каталог

Преди повече от 60 години най-старата и значителна българска музейна институция – Софийският народен музей е трансформиран в Археологически музей към БАН,...
Виж още
1 3 4 5 6 7 29