Category

издания

ISSN: 0204-823x
Брой: 3
Година: 2018
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 3/2018

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), доц. д-р Иванка...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2018
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 4/2018

„Кризата на идентичността“ и българското анимационно кино през 90-те години на ХХ век Динамика на глобалното и локалното в новото българско игрално...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2018
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 3/2018

Der große Sprung. Das Berliner Theatertreffen ist auch für China interessant – eine Recherche Режисьорският обрат. Началото Между деконструкции и реконструкции на...
Виж още
Година: 2019
Категория: годишник

МАРГИНАЛИЯ

ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ Тематичен рецензиран годишник за изкуствознание в два тома ART READINGS Thematic Peer-reviewed Annual in Art Studies, Volumes I–II Международна редакционна...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2018
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 2/2018

Medieval Art аnd Architecture аs аn Ideological Weapon: the Case of Yugoslavia Четириевангелието НБКМ 1356 от Националната библиотека Икони на Никифор от...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2018
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 1/2018

„Рукою грешнаго изуграфа…”. Още веднъж за живописците в късносредновековната и предмодерна епоха Към въпроса за хронологичните и териториални рамки на костурския художествен...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 2
Година: 2018
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 2/2018

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), доц. д-р Иванка...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 1
Година: 2018
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 1/2018

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), доц. д-р Иванка...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 3-4
Година: 2017
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 3-4/2017

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), доц. д-р Иванка...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2017
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 4/2017

За невъзможната дигитализация Фонтанът с розова вода – запазена марка за образа ни пред света, или за странстванията на една нимфа Романтическото...
Виж още
1 3 4 5 6 7 27