Category

издания

ISSN: 1313-2342
ISBN: 978-954-8594-70-7
Година: 2018
Категория: сборник

Византийско и поствизантийско изкуство: пресичане на граници

Статиите в този сборник са представени първо като доклади на Международната конференция „Изкуствоведски четения 2017 – модул „Старо изкуство“, организирана от Института...
Виж още
ISBN: 978-954-322-499-9
Година: 2012
Категория: каталог

Християнско изкуство в Националния археологически музей – София. Каталог

Преди повече от 60 години най-старата и значителна българска музейна институция – Софийският народен музей е трансформиран в Археологически музей към БАН,...
Виж още
ISBN: 978-954-8594-68-4
Година: 2017
Категория: монография

Римска идеална скулптура от България

„Римска идеална скулптура от България“ на гл.ас. д-р Марина Колева е монография, която изследва паметниците на римската идеална скулптура от провинциите Долна Мизия и...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2019
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 3/2019

Picturing the contemporary theatre between open and closed communities A Long Journey in Search of Koreanness Том Стопард в България Съвременната българска...
Виж още
1 2 3 4 5 27