Category

издания

ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2021
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 3/2021

Ваня Лозанова. Античната драма в новогръцкия театър (втората половина на XIX – 30-те години на XX в.) Камелия Николова. Театърът на Явор Гърдев...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 3
Година: 2021
Категория: Българско музикознание

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 3/2021

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк –...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 4
Година: 2021
Категория: Българско музикознание

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 2021

Извънреден брой Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор,...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 2
Година: 2021
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 2/2021

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк –...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2021
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 2/2021

Елена Попова. Лоза Йесеева в олтара на църквата „Св. Димитър” в Арбанаси (1621) Maria Kolusheva. An Icon by the Icon-Painter Hieromonk Damascene of...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2021
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 1/2021

Ива Досева. Ранновизантийски капители от Епископската базилика на Филипопол Александра Ф. Трифонова. Икона на св. Анастасия Фармаколитрия с осем житийни сцени от...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 1
Година: 2021
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 1/2021

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк –...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2020
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 4/2020

Катерина Гаджева. По въпроса за появата и развитието на фотографската теория в България Нона Петкова. Визуалната памет за стара София в няколко...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 4
Година: 2020
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 4/2020

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк –...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2020
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 3/2020

The Architecture of the Theatre Experience. Jerzy Gurawski‘s Collaboration with Jerzy Grotowski Театърът в България: акценти Танзимат и театър в Османската империя....
Виж още
1 2 3 4 5 29